...a ptáčky v zimě,krmíte...?

03.03.2015 04:42

Tak se ptám lidí,kteří o sobě tvrdí,že jsou znalci přírody.Většinou se mi dostane odpovědi kladné,doprovázené nechápavým výrazem,jak se vůbec někdo může ptát na takovou samozřejmost.

No,aniž bych chtěl kohokoliv dehonestovat,je mi jasné,že se o žádného znalce přírody nejedná.Spíše to bude nějaký další samozvaný ekologista,kterých je v poslední době plná TV i internet.

Pokud totiž někdo automaticky aplikuje svůj lidský pohled na přírodu a její zákonitosti,většinou ji škodí.Jak?

Pokusím se uvést Vám několik příkladů,kdy zásah člověka  nepřináší nic dobrého,byť je veden těmi nejlepšími úmysly.

Příroda má své rytmy a cykly.Období růstu a reprodukce je vystřídáno obdobím klidu.Platí to pro zvířata (zimní spánek medvědů ) i rostliny (letokruhy u stromů).A platí to i v oblastech tropických,či subtropických,byť to v těchto končinách není tak zjevné.Např i tropické orchideje potřebují období sucha a vegetační pauzy,aby mohly znovu vykvést.

Na podzim se vydávaljí paní učitelky se svými žáky sbírat žaludy a kaštany,aby je pak mohli v zimě sypat v lese do krmelců ,a pomohli tak srnkám a jelenům přežít dlouhou zimu.Učí naše děti lásce ke zvířatům a odpovědnosti za ně.

Neuvědomují si,že zvířata tuhle potravu potřebují právě na podzim,kdy si dělají tukové zásoby.V zimě totiž u nich dochází k redukci střevních klků,pomocí kterých tráví živiny ve střevech,takže nejsou schopna tuto energeticky bohatou stravu využít.Naopak,při přebytku těchto živin u nich dochází k acidóze,na jejíž následky mohou uhynout.To je důvod,proč myslivci nacházejí "zhaslé" ty nejlepší kusy zvěře poté,co jim do krmelců nasypali zrní,nebo granule.

Jiným příkladem je tah lososů.Poté,co se vytřou ,uhynou.Mrtvá těla pak vzbuzují v člověku lítost,nad tím zmarem,rád by těla lososů nějak rozumně zužitkoval-třeba jako krmení pro své psy a kočky.Ovšem je to opět jen další lidský omyl.Z mrtvých těl ryb vzniká ohromné množství bio- a fyto- planktonu,z něj zase korýši a další organismy.A to všechno je prostřený stůl pro plůdek,který se z jiker narodí.Rodiče tak vlastně nakrmí svoje budoucí potomky.

Dlouhou dobu se lidé v USA snažili hasit obrovské požáry v národních parcích (Yosemite,Yelowstone).Dokonalé technologie pomohly hasičům zjistit ohniska požárů při bouřkách a likvidovat je v zárodku.Časem ovšem zjistili,že se přestaly množit obrovské sekvojovce.A přišlo se na to,že k maturaci semen a jejich uvolnění ze šišek je zapotřebí právě žár z ohňů,které zapalují blesky.

 

Osobně mám smíšené pocity i při zachraňování velryb uvízlých na mělčině.Co když je to podobné,jako u lososů?Co když úhyn několika kusů znamená ohromné množství potravy vzniklé z jejich rozložených těl ve vodách,kde začíná potrava chybět?Nevím to.Ale vím jistě,že se v přírodě neděje nic bez příčiny.Někteří ichtyologové tento jev vysvětlují tím,že voda je pro ryby toxická,a proto se z ní snaží uniknout.Možná ano,ale já si to nemyslím.

 

A jak je to s těmi ptáčky v zimě?

Ti schopní a zdraví si nadělali dostatek zásob,a zimu přežijí,byť je sebedelší.Ti slabí,nemocní či poranění mají být potravou pro další miliony živočichů na zemi.Už jsem psal výše,že příroda nezná pojem "zničený" organismus,všechno je využito a znovu se stane součástí nového života.

Pokud krmíme ptáčky v zimě,porušujeme přírodní zákony a zasahujeme do něčeho,čemu vlastně nerozumíme.Aplikujeme své lidské pocity na zvířata a často jim tím spíše škodíme...

Je celkem jedno,jestli se někdo považuje za znalce přírody,či nikoliv.Rozhodně se budeme mít co učit celý zbytek svého života,neboť naše poznání je velice omezené.Důležité je,jestli respektujeme přírodu tak,jak je,nebo se ji neustále snažíme opravovat a zlepšovat...?

 

P.S...holky u nás doma mne poslaly s těmito názory k šípku,a krmí si ptáčky dál,jakoby se nechumelilo (vlastně hlavně tehdy,když se chumelí...!:)

 

Pavel Mareček...:)

 

 

 


Kontakt

MARWIN v.o.s. , Hřebčín Pretoria (Pretoria Stud)
MVDr.Pavel Mareček
Hynčice nad Moravou 49
78833 HANUŠOVICE
Česká Republika -Czech Republic
mail: pavel.marecek@atlas.cz
tel.:+420602533708


Bank : MONETA BANK a.s.
233019749/0600
IBAN:CZ9006000000000233019749

IČO:
ID Nbr.: 47985623
DIČ:
VAT Nbr. : CZ 47985623

+420602533708 pavel.marecek@atlas.cz