Korektury kopyt.

14.03.2015 09:17

Další výbušné téma,které dokáže rozpálit debaty až doruda...:)

Přitom skoro není o čem debatovat.Kopyto je prakticky totéž,co lidský nehet.Je tvořeno lamelami rohoviny,které vyrůstají ze stěnové a korunkové škáry a tvoří pevné pouzdro na kopytní kosti kryté velmi tvrdou glazurou.

Jak ho tedy korigovat?Stejně,jako si stříháme nehty-tedy ani málo,ani hodně-prostě odstranit to,co přerostlo.

Co považuji za naprosto rozhodující ,je zachovat správnou osu (úhel) spěnky a přední kopytní stěny-tzv. "Hoof Pastern Axis".

To znamená,že spěnka a kopytní stěna MUSÍ být v jedné rovině-úhel 180 stupňů.O tomto nemůže být vedena žádná diskuse.

Platí to pochopitelně pro přední i zadní končetinu,na rozdíl od úhlu,který svírá kopytní stěna s podložkou.Ten je u předních končetin odlišný,dokonce i v rámci jednotlivých plemen koní.

Je to způsobeno tím,že přední (správně hrudní)  končetina (na rozdíl od  zadní - pánevní) není s hrudníkem spojena pevným kloubem,ale jen pomocí svalů a šlach upnutých na lopatku.Ta by měla být -jak známo- u velšských plemen šikmá,a tak umožnit prostorný a  otevřený chod. Pánevní končetina je u koní skloubena s pánví pevným kyčelním kloubem.

Při korekturách tedy odstraníme drolivou rohovinu na chodidle,ostříháme rohovou stěnu a upravíme rohový střel tak,aby neprominoval nad rovinu chodidla.Vždy se snažíme šetřit rozpěrky,jsou důležité pro správnou klenbu a šířku chodidla.

A je to.

Příště něco o podkovách...:)

MVDr.Pavel Mareček