Zlaté chovatelské pravidlo...

24.02.2015 05:01

 

...zní asi takto:

 

-To nejlepší v chovu si nechej pro sebe.

-To dobré prodej.

-To špatné odvez na jatka.

 

 

Jelikož se považujeme za chovatele a koně bereme jako hospodářské zvíře (v souladu s místní tradicí i s ČR a EU legislativou),snažíme se tímto pravidlem řídit.Tak jako naši dědové a pradědové,než jim komunistická éra tuto možnost vzala.Tak,jako to dělají chovatelé ve Walesu,jejichž koně obdivujeme na Royal Welsh Show,a kteří jsou považováni za jedny z nejlepších chovatelů přírodních plemen na světě.

Tak,jako to dělá sama příroda,kterou já osobně považuji za jediného  neomylného chovatele i pěstitele.Přírodní výběr totiž není nic jiného,než eliminace nevhodných jedinců z chovu.Jen tak se může živočišný nebo rostlinný druh vyvíjet a sílit.

 

Jistě je na místě i etická stránka věci.A nepopírám,že náš názor se v této věci musel vyvíjet,tedy měnit.Snad právě proto,že byla chovatelská tradice v ČR násilně přerušena,a chov koní zůstal v rukou několika málo  státních hřebčínů.A lidé začali koně považovat za zvířata takřka nedotknutelná.Podle toho ovšem stav-zejména u malých koní-vypadal.A to bylo také důvodem,proč jsme  se před dvaceti lety odhodlali k dovozu prvních Welsh Cob do České Republiky a založili tady jejich chov.

 

Můj názor na to,jestli mám nevhodného koně utratit,nebo poslat na jatka je naprosto jasný.Kůň,který je utracený a odvezený asanační službou,je vlastně zničený.

Příroda pojem "zničený" nezná.Uhynulý nebo ulovený kus se stává součástí přírodního koloběhu,slouží dál jako potrava,je "nezničitelný".

Ovšem kůň utracený je odvezen do kafilerie a následně pak do spalovny,kde je bez užitku dalším živočichům spálen na jednotlivé prvky Mendělejevovy tabulky...

 

Kůň odvezený na jatka zůstává součástí potravního řetězce.Ať už pro lidi,nebo pro zvířata domácí,či šelmy v ZOO.A co je pro mne velmi důležité-nemusí se porazit další zvíře pro to,aby byl trh s masem saturován.Šelmy totiž na vegany nikdo nepředělá.Naštěstí...

 

Poslední možností,jak se rozloučit s koněm ,je pohřbít jej.Legislativa ČR to umožňuje,byť to není cesta zrovna jednoduchá.Souhlas k tomu musí vydat Státní vetrinární správa,jejiž pracovník (státní veterinární lékař) posoudí vybrané místo z hlediska hygienického a nákazového a vydá případný souhlas k pohřbení koně  za daných podmínek.A tak se jednou rozloučíme i s prvním českým kobem-s naším Benem.

 

Pavel Mareček...:)

 

 

Kontakt

MARWIN v.o.s. , Hřebčín Pretoria (Pretoria Stud)
MVDr.Pavel Mareček
Hynčice nad Moravou 49
78833 HANUŠOVICE
Česká Republika -Czech Republic
mail: pavel.marecek@atlas.cz
tel.:+420602533708


Bank : MONETA BANK a.s.
233019749/0600
IBAN:CZ9006000000000233019749

IČO:
ID Nbr.: 47985623
DIČ:
VAT Nbr. : CZ 47985623

+420602533708 pavel.marecek@atlas.cz